ΛΕΚΑΝΙ

12.0030.00

Εκκαθάριση

Περιγραφή

9Πήλινες γλάστρες βιομηχανικής παραγωγής, ψημένες στους 1000οC και εμβαπτισμένες σε σιλικόνη για αδιαβροχοποίηση και αντιπαγετική προστασία.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΛΕΚΑΝΗ 26

1077-26 26 11 1,8 20 320
ΛΕΚΑΝΗ 32 1077-32 32 13 2,7 18 252

ΛΕΚΑΝΗ 42

1077-42 42 17 5 6 60

ΛΕΚΑΝΗ 55

1077-55 55 18 10 4 40

ΛΕΚΑΝΗ 65

1077-65 65 21 15 2 10

ΛΕΚΑΝΗ 75

1077-75 75 24 20 1 6