ΚΟΠΡΙΑ

1.20

Περιγραφή

ΚΟΠΡΙΆ χωνεμένη 16 λίτρα κατάλληλη για εμπουτισμού του χώματος με θρεπτικά στοιχεία